Nyheter   Fordelar med Lin   Historia    
 
  Galleri   Tryck        
Русский English Italiano Deutsch Espanol Svenska French
Bestall
Om bolaget
Historik
Katalog över tyger
Vologda spetsar
Slutlig produktkatalog
Service
Frsamarbetspartners
Kontakter

Rulinen group » Linets furdelar

Linet är en av Rysslands nationella rikedom , och en av få förnybara råvaror som historiskt sett varit en viktig gren av rysk export.
Mänskligheten har känt till linet sedan flera århundraden före Kristus. Egypten anses vara linets ursprungsland. Enligt Herodotos beskrivningar odlade man lin på de vidder som dagens Ryssland upptar redan på 500-talet f.Kr. I Ryssland har linväxten och tillverkningen av linnetyger har varit kända sedan 700-talet. De allra flesta bondefamiljer sysslade med hemvävning av grova oblekta lärfter.
Det finns en folksägen som påstår att de ryska hjältarna – Aljosja Popovitj, Dobrynja Nikititj och Ilja Muromets – i spädbarnsåldern brukade vara klädda i linneskjortor. Våra förfäder lindade in nyfödda barn i linnelärfter, eftersom de trodde på linnets förmåga att skydda mot åkommor och ”det onda ögat”.
Vid 800-talets början hade linnetygerna fått så pass stor spridning i Ryssland att storfursten Jaroslav införde en speciell paragraf i sin kyrkostadga (1050-51) om bestraffning för stöld av lin och linnekläder.
Vologdaregionen som var berömd för sitt lin tilldrog sig novgorodbornas uppmärksamhet: dessa exporterade linne till Europa redan från 1100-talet. På 1500-talet, i samband med att en handelsväg via Vita havet började användas, så började även engelsmän visa intresse för Vologdas lin. Engelsmännen köpte både det nordliga rålinet och linnelärfter.
Peter I:s ukas ”Om fortplantning av lin- och hampanäring i alla guvernement” bidrog till utvecklingen av linodling i Ryssland på 1700-talet. Under den här tiden grundas stora linnemanufakturer som vid slutet av 1700-talet ansågs vara de bästa av alla industrianläggningar i Ryssland. Jaroslavl-, Kostroma-, Vladimir- och Moskvaguvernementen utvecklas till linnevävningscentra.
Katarina II:s tillstånd att fritt exportera lin (1763) blev en impuls för vidare ökning av linproduktionen i Ryssland. På 1700-talet arbetade nästan hela linneindustrin i England och Frankrike på ryska lintågor. Redan vid slutet av 1700-talet exporterade Ryssland 1 miljon pud (ett gammalt ryskt mått: 1 pud = 16,3 kg) lin. Linodlingstrakterna runt Vologda utmärkte sig genom sina högkvalitativa lintågssorter: Vologda regions lintågsorter såldes periodvis under kvalitetsnummer 32 vilket var nästan dubbelt så högt som de vanliga linsorternas kvalité. De för linet gynnsamma jordmåns- och klimatförhållandena samt ett fördelaktigt läge med korsande transportvägar ledde till att just Vologda guvernement utvecklades till en av de ledande regionerna för linodling och linhandel bland Rysslands 25 linodlingsregioner. I slutet av 1800-talet uppgick linsåddarealen i guvernementets 10 distrikt till 31,6 tusen hektar som gav upp till 14000 ton lintågor i skörd.
Tron på linnetygernas speciella kraft grundade sig under lång tid endast på intuition och observation. Först efter andra värdskriget genomfördes vetenskapliga studier som förresten bekräftade att den folkliga visdomen hade rätt: ”Detta gör linne – håller sjukdomarna ute och hälsan inne”.
En grupp vetenskapsmän med vetenskapsdoktor J.V. Vadkovskaja i spetsen genomförde 1962 experiment med kläder av olika tygsammansättning i olika klimatzoner i landet. Forskarna fastställde att linnetygerna för många mätvariabler saknar motstycke bland andra tyger.
Linet är i dagsläget inte bara en råvara för textilindustrin utan även ett strategiskt viktigt råmaterial som används inom många olika grenar av ekonomin, såsom cellulosa- och pappersindustrin, läkemedelsindustrin, militär- och fordondsindustrin m.fl.

Aktualiteten av linodling och tillverkning av linneprodukter kan hänföras till linets unika medicinskbiologiska egenskaper som säkerställer människans snabba och komfortabla anpassning till ogynnsamma och extrema förhållanden, nämligen:

Linnetyger är hygieniska
Denna viktiga egenskap som särskiljer linnetyget bygger på lintågornas förmåga att på ett aktivt sätt hämma den sjukdomsalstrande mikroflorans livsverksamhet. Det är välkänt att soldater under första världskriget fyllde sina madrasser med linhalm, vilket också skyddade dem mot många hudsjukdomar. Modern forskning har visat att om man lindar kroppen med blött linnetyg så medverkar detta till att avlägsna slaggprodukter från kroppen. I vissa europeiska länders SPA-anläggningar erbjuder man just inlindning av kroppen med linne. Behandlingen förnyar inte bara huden utan har även läkande verkan.

Linnetyger är hygroskopiska
När nätterna är varma och fuktiga så passar ingenting bättre än linneplagg som håller sig fräscha och svala fram till morgonen. Hudläkare rekommenderar folk att sova i nattskjortor och pyjamas av linnetyger därför att/eftersom dessa plagg tack vare linnet är mycket effektiva på att absorbera fukt. Det är ju allmänt känt att kroppstemperaturen stiger och att svettavsöndringen ökar under sömn. Linnets hygroskopicitet gör det till det bästa tänkbara material för sommarkläder. Även när linnet suger in fukt så klibbar det inte fast vid kroppen vilket skapar en känsla av välbehag. Kroppen andas.

Linnetyger reglerar värmeväxling
I varmt väder är det bäst att gå klädd i naturella tyger som släpper igenom luft. Det finns gott om sådana tyger men linnet har en extra fördel – det besitter nämligen värmeisolerande egenskaper. De experiment som J.V. Vadkovskaja genomförde i Mellersta Asien visade att temperaturen mellan kroppen och kläderna hos de människor som bar linneplagg var 3-4 grader lägre än hos de som var iklädda bomullsplagg.

Linnetyger återkastar ultraviolett strålning
Kraftiga vita linnetyger är bra reflektorer av nästan hela solljusets spektrum och skapar tack vare att de sänker den statiska elektricitetens fältspänning och absorberar joniserande strålning ett för människan nyttigt inomhusmikroklimat.

Linnetyger neutraliserar lukter
Linnets antiseptiska och hygroskopiska egenskaper används vid tillverkningen av vissa skodelar, i synnerhet vid tillverkningen av inläggssulor och skosulans inre sida. Linnet sänker fuktnivån i skorna, motverkar bakterietillväxt och absorberar lukter.

Linnetyger är slitstarka och långlivade
Lintågorna tillhör de naturella växtfibrerna. Deras av naturen givna egenskaper gör dem mycket slitstarka och svåra att bryta ner på naturlig väg. Köper man en linneprodukt kan man vara säker på att produkten inte bara kommer att hålla länge utan att den kommer dessutom att behålla sitt fina utseende. Linneprodukterna gulnar inte med tiden och blir bara mjukare och vitare för varje tvätt.

Linets unika egenskaper har gjort det ovanligt populärt. Mängden linneprodukter som inhandlas i de europeiska länderna har under det senaste decenniet flerdubblats. Att bära linnekläder är för det första bra för hälsan och för det andra vackert.

Яндекс.Метрика
OUK Dominion 2007-2010